Sores, Gein en Mazzel

fotos-arnaud-60-046 hr

In Sores, Gein en Mazzel schetst Luc van Gessel de sfeer en het dagelijks leven zoals zich dat in Europese Joodse gemeenschappen afspeelde. Met liederen in het Jiddisch, Nieuw-Grieks en Nederlands, en met cabareteske sketches en Klezmer-saxofoon-solo’s, schildert Luc een beeld van die voorbije wereld vol humor en tragiek.